2018

 

Ühepere elamu on inspireeritud Põhja-Eesti tüüpi rehielamu väiksemast, ranna-aladel levinud tüübist. Ühes otsas kambrid, edasi rehetuba ning veranda, siis rehala ja teises otsas majandusruum. 

Selles projektis on samuti loetavad kamber, kõrgem rehetuba, klaasidega veranda-osa, rehala kahe auto varjualusena ning majandusruumina saun, kõik ühe katuse all.

 

Põhja-Eesti rehala väravatel on levinud kaldrist toestus. Siin projektis on kaldristi motiivi kasutatud hoonemahu sisselõigetel (klaasosa tarbeks). Kaldrist on loetav nii vaadetel kui plaanis.

 

Kaldristile ehk diagonaalristile (tuntud ka Andrease risti ehk saltiiri nime all) on Mikk Sarv  2013 aastal pakkunud  sõnauuendusena eestikeelseks vasteks   r ä s t .